Erkenningen

Erkenningen

Ministerie van binnenlandse zaken Mibz 20.1158.01

De sector van de beveiliging heeft betrekking op het materiaal dat gebruikt wordt om misdrijven te voorkomen of vast te stellen. Het kan gaan om mechanisch materiaal zoals deursloten, inbraakwerende materialen, gepantserde koffers, enz…, maar ook om elektronisch materiaal zoals alarmsystemen, systemen voor videobewaking, enz… Dit materiaal kan aangewend worden voor het beveiligen van gebouwen, maar ook van wagens, vaartuigen en bijvoorbeeld containers.

De verkoop of het verspreiden van materiaal is niet aan wettelijke regels onderworpen. Deze markt is dus vrij. Het is daarom bijzonder nuttig om U goed te informeren over de keuze van beveiligingsmateriaal. Als particulier of KMO kunt u voor de beveiliging van uw woning of uw beroepslokalen terecht bij de techno-preventieve adviseur van de lokale politie. Voor de meeste materialen wordt op vraag van het verzekeringswezen een kwaliteitscontrole uitgevoerd.

Sommige activiteiten met betrekking tot materiaal zijn echter wel wettelijk geregeld

de conceptie, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alarmsystemen en -centrales gebeurt door een erkende beveiligingsonderneming
het monitoren en het behandelen van alarmsignalen afkomstig van alarmsystemen in gebouwen gebeurt door vergunde Alarmcentrales
het gebruik van alarmsystemen is aan regels onderworpen;
ook het volgen en lokaliseren van voertuigen door middel van na diefstal systemen of volgsystemen zoals GPS kan enkel gebeuren door vergunde bewakingscentrales  

Incert A0017                                                     

INCERT : EEN KWALITEITSMERK VOOR UW INBRAAKBEVEILIGING
INCERT is een kwaliteitsmerk voor de producten en diensten met betrekking tot elektronische beveiliging tegen inbraak in gebouwen.
Enkel de producten en de beveiligingsondernemingen die naar behoren gecertificeerd zijn, mogen het INCERT-merk gebruiken.

Voor de beveiligingsondernemingen  vloeit de toelating tot het gebruik van het INCERT-merk uit een conformiteitcertificatie van
deze met “Het reglement voor de certificatie van beveiligingsondernemingen” en het uitvoeren van installaties in overeenstemming met De algemene voorschriften voor de inbraakalarmsystemen T 015/2” die uitgegeven worden door het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC)
Voor de producten vloeit de toelating tot het gebruik van het INCERT-merk uit een conformiteitcertificatie van deze met de Algemene voorschriften voor proeven op alarmsystemen T 014 en T 014A” die uitgegeven worden door het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC)

Een comité voor het beheer van het merk "INCERT" waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn, bepaalt de certificatieregels.

Dit comité machtigt de verschillende certificatie-instellingen en waakt over het juiste gebruik en de promotie van het merk

 

Thermografie

Vandecasteele Jan is sinds 19 februari 2018 gecertificeerd Level 1 Thermograaf.