CAMERAWET

Wet van 2 oktober 2017 – vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

De wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid werd vervangen door de nieuwe wet van 2 oktober 2017 (gepubliceerd in het B.S. op 31/10/2017 en in werking getreden op 10 november 2017). Hierdoor vallen ondernemingen die camerasystemen plaatsen onder het toepassingsgebied van deze nieuwe wet.
Dit heeft tot gevolg dat elke onderneming die camerasystemen plaatst over een vergunning voor camerasystemen moet beschikken, afgeleverd door de minister van Binnenlandse Zaken.


A. Welke ondernemingen worden bedoeld?
Wordt als onderneming voor camerasystemen beschouwd (art. 7 wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid):
“de onderneming die diensten aanbiedt of uitoefent of zich als dusdanig bekendmaakt, van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera’s.”
Wordt als bewakingscamera beschouwd: het observatiesysteem, zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s:
“elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven en dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart; de bewakingscamera die verplaatst wordt tijdens de observatie teneinde vanaf verschillende plaatsen en posities te filmen, wordt als mobiel beschouwd”.
B. Wie moet een vergunning aanvragen?
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera’s aanbiedt of uitoefent of zich als dusdanig bekendmaakt, dient een vergunning te bekomen.
 

De wet onderwerpt niet enkel de onderneming die deze activiteiten uitvoert aan een vergunningsplicht, maar ook
de onderneming die deze activiteiten aan derden aanbiedt, zonder ze zelf uit te voeren. Daarom moeten volgende
ondernemingen eveneens over een vergunning te beschikken:
- zij die deze activiteit niet zelf uitvoeren, maar er publiciteit voor voeren;
- zij die als hoofdaannemer deze activiteit laten uitvoeren door onderaannemers;
- zij die enkel als onderaannemer optreden voor deze activiteit.
Alle ondernemingen die op Belgisch grondgebied deze activiteiten wensen aan te bieden of uit te voeren, moeten
een vergunning bekomen, ongeacht of ze in België of in het buitenland gevestigd zijn. Voor buitenlandse
ondernemingen wordt bij de beoordeling van de vergunningsvereisten wel rekening gehouden met de garanties
die zij, in het geval van een gereglementeerde situatie, reeds aan hun eigen overheid in hun land van herkomst
hebben verstrekt.
Opgelet: Ook de ondernemingen die nu reeds erkend zijn voor de conceptie, installatie, herstelling en
onderhoud van alarmsystemen (de huidige beveiligingsondernemingen) en de activiteiten van conceptie,
installatie, onderhoud of herstelling van camerasystemen aanbieden of uitoefenen of zich als dusdanig
bekendmaken, dienen een aanvraag in te dienen binnen de 2 maanden na de inwerkingtreding van de wet,
hetzij uiterlijk op 10 januari 2018.

Lees meer over CAMERAWET

Thermische Camera van Horse-Cam

Thermische camera voor het opsporen van blokkage's, bekijken van hoefproblemen, meten van koorts.

We hebben 2 type camera's. Een toestel om vast in de stal te monteren. Het is de bedoeling dat dit toestel samen met een klasieke camera word gebruikt.

Als het paard koorts maakt dan zal de thermische camera een signaal sturen naar de gewone camera. Deze zal dan een mail met foto van de stal sturen.

Dit kan worden uitgebreid met een gsmmelder die u dan via sms verwittigd.

Het 2e toestel is een draagbaar toestel. Met dit toestel kan je het paard volledig scannen op blokkage's. Je kan er de hoeven mee controleren, en nog veel meer.

Binnen kort zullen de beelden van de test installatie op de site worden geplaatst.

Lees meer over Thermische Camera van Horse-Cam
Thermische Camera van Horse-Cam

My Personel Tracker

Omdat zowel op de werkvloer als privé, persoonlijke veiligheid een noodzaak wordt, hebben
we ons dienstenpakket uitgebreid met een nooddrukknop My Personal Tracker.

Met ‘My Personal tracker’ levert Vandecasteele Security een volledige oplossing op maat om de veiligheid van uzelf en uw medewerkers te garanderen.

De gebruiker kan, in geval van ongeluk of gevaar, een alarm activeren via een SOS-knop, gekoppeld aan een GPS-systeem.
Na verificatie met de drager van het toestel via een inluistermodule, waarschuwt een operator vanuit onze meldkamer meteen de juiste contactpersonen of hulpdiensten volgens een van te voren duidelijk afgesproken procedure.
Dankzij het geopositioneringssysteem kunnen wij de
precieze locatie van de gebruiker meteen terugvinden.
My Personal Tracker biedt een oplossing op maat voor alle  professionals die om
beroepsredenen vaak alleen moeten werken. De lijst met beroepen die hieruit voordeel
kunnen halen is lang en gevarieerd: bewakingsagenten, onderhoudspersoneel, leveranciers,
reparateurs, dokters, vertegenwoordigers, kleine zaakvoerders, land- en tuinbouwers,
boswachters, vrachtwagenchauffeurs, ..

Lees meer over My Personel Tracker
My Personel Tracker